Promotie

Promotie is een breed begrip, vaak omschreven vanuit de 4 p’s van de marketingmix; product, prijs, plaats, promotie, soms aangevuld met de vijfde p, personeel.

Binnen de “P” van Promotie gaat het om alle factoren die van invloed zijn op communicatie en het bereiken van de doelgroep. Soms spreekt men over een marketingcommunicatieplan. Maar wat zijn “alle factoren die van invloed zijn op de communicatie en het bereiken van de doelgroep”? Eigenlijk is simpelweg de beschrijving van hoe je jouw boodschap naar welke doelgroep over wilt brengen met welke doelen en welk medium.

Boodschap – Doelgroep – Doel – Medium

Als u de eerste drie aan ons kunt vertellen, helpen wij u verder met de uiteindelijk vorm die past bij uw doel, aanslaat bij uw doelgroep en uw boodschap zo goed mogelijk vertelt.

Wij horen graag waar u mee bezig bent om zo vrijblijvend met u mee te kunnen denken in een maatwerk voorstel.