Er was nog geen beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen en om die op te stellen wilt men graag van de inwoners weten wat men wel en niet wilt. Om eerst een beter beeld te krijgen waarover we het hebben werd de zon en wind safari georganiseerd. Uitleg door deskundigen en een bezoek aan een windmolenpark en een zonnepark met als gastheer één van onze acteurs voor de juiste begeleiding en toon.