De gemeente Venray is bezig met een organisatieontwikkeling. Om dit te ondersteunen werd Acteur.nl gevraagd om de thema’s ‘Vraaggericht werken’, ‘Ontschotten’ en ‘De blauwe pijl oftewel ‘het rollenmodel’ te verduidelijken met elk een afzonderlijke film waarin met telkens drie sketches de verandering werd verduidelijkt en men meer ging nadenken waar men als organisatie graag naartoe wilt. Vervolgens waren de spelers aanwezig bij de kick-off voor een presentatie met eenvoudige spelshow.