InterDam heeft een nieuwe pand in Ridderkerk en daar zijn ze trots op. Er staat een ridder als logo op hun veiligheidsdeuren en hun slogan is ‘Your shield in the field’. Bij het openingsfeest moest er dus wel een échte ridder met zijn jonkvrouwe aanwezig zijn. En zo geschiedde.